مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خدای دانه های انار…
یلدا مبارک

🍉🍉🍉متن رسمی تبریک شب یلدا🍉🍉🍉

بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو
شمردی ؟ زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا !