جهت هماهنگی با نمایندگان مجلس حوزه انتخابی برای رای مثبت به حذف مالیات ارزش افزوده به آدرس لینک زیر مراجعه فرمایید.

http : //www.kanoont.ir