هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب روز قیامت را از او باز می دارد.

شهادت امام کاظم(ع) تسلیت باد