تعویق اجرای بند ۳ ماده ۱۹ ضوابط تاسیس شرکتهای حمل و نقل

لینک خبر : ??
http://www.kanoont.ir/بخشنامه-های-کانون-۰۳/بخشنامه-های-اداری-۰۲/۲۲۶-تعویق-اجرای-بند-۳-ماده-۱۹-ضوابط-تاسیس-شرکتهای-حمل-و-نقل