اعلام مشکلات مربوط به دارایی شرکت های حمل و نقل به کانون کشوری
لینک خبر :
http://kanoont.ir/بخشنامه-های-کانون-۰۳/بخشنامه-های-اداری-۰۲/۲۲۹-اعلام-مشکلات-مربوط-به-دارایی-شرکت-های-حمل-و-نقل-به-کانون-کشوری